ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αριθμός Εντολής 990/27-04-2018
ΑΔΑ 72ΝΥΟΡ1Π-2ΟΛ
ΑΔΑΜ 18PROC003080388
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-05-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear