ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

-- ΑΚΥΡΩΣΗ --
Αιτία Ακύρωσης ΛΟΓΩ ΕΛΛΙΠΩΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟΥ ΦΩΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 990/2018
ΑΔΑ 7ΝΘ5ΟΡ1Π-ΚΗ5
ΑΔΑΜ 18PROC003012069
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-05-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear