Προμήθεια καρτών Τ/Κ και Δελτίων Ασθενοφόρων για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια καρτών Τ/Κ και Δελτίων Ασθενοφόρων για το Παράρτημα ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 25-01-2018
Αριθμός Διακήρυξης 15/2018
ΑΔΑ ΩΞΑΒΟΡ1Π-1ΦΙ
ΑΔΑΜ 18PROC002704151
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-03-2018 - Ωρα 14:00μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear