ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ Τ/Κ, ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ &ΒΙΒΛΙΩΝ Τ/Κ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ Τ/Κ, ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ &ΒΙΒΛΙΩΝ Τ/Κ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ Τ/Κ, ΔΕΛΤΙΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ, ΒΙΒΛΙΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ &ΒΙΒΛΙΩΝ Τ/Κ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΕΚΑΒ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Αριθμός Εντολής 28/21-02-2020
ΑΔΑ ΨΒΚΙΟΡ1Π-ΝΓΙ
ΑΔΑΜ 20PROC006389375
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear