ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-02-2018
Αριθμός Διακήρυξης 767/2018
ΑΔΑ Ψ5ΨΚΟΡ1Π-0ΡΗ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-02-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear