ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Ανοικτός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΡΟΔΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΑΕ 15/22-5-2018/2016
ΑΔΑ ΨΟ8ΝΟΡ1Π-Θ53
ΑΔΑΜ 18PROC003306371
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-07-2018 - Ωρα 15;00 μμ
Αρχείο PDF pdf
Bear