Προμήθεια Καρτών για το Τηλεφωνικό Κέντρο 166 του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Καρτών για το Τηλεφωνικό Κέντρο 166 του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια εντύπων σε μορφή κάρτας για το τηλεφωνικό κέντρο 166 του Παραρτήματος ΕΚΑΒ Λάρισας. Οι ανάγκες της προμήθειας και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές είναι 130.000 τεμάχια.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι 2.000,00€ + ΦΠΑ
Αριθμός Εντολής 129/27-10-2022
ΑΔΑ 9696ΟΡ1Π-ΞΨΟ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-11-2022 - Ωρα 14.30
Αρχείο PDF pdf
Bear