Προμήθεια Κάρτες 166 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Κάρτες 166

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Κάρτες 166 για το Τηλεφωνικό Κέντρο του ΕΚΑΒ Λάρισας
Τεμάχια 130.000
Εκτιμώμενη Αξία Δαπάνης 1209,68 € + ΦΠΑ ήτοι 1.500,00€ με ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 10/14-02-2020
ΑΔΑ Ω06ΝΟΡ1Π-ΜΔΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear