Προμήθεια Κάμερας Οπισθοπορείας Αυτοκινήτου Καθρέφτης με Οθόνη 4.3″ για τα ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Κάμερας Οπισθοπορείας Αυτοκινήτου Καθρέφτης με Οθόνη 4.3″ για τα ασθενοφόρα οχήματα του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια Κάμερας Οπισθοπορείας Αυτοκινήτου Καθρέφτης με Οθόνη 4.3″ για τα ασθενοφόρα ΚΗΗ-1367 ,ΚΗΙ-6797 ,ΚΗΟ-5294 ,ΚΗΟ-5299 του ΕΚΑΒ Μυτιλήνης
Αριθμός Εντολής 17/13-02-2020
ΑΔΑ ΩΑ9ΨΟΡ1Π-ΝΞ1
ΑΔΑΜ 20PROC006426834
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-03-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear