ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ MONITOR LIFEGAIN CU HD1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΡΟΥ). – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ MONITOR LIFEGAIN CU HD1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΡΟΥ).

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ MONITOR LIFEGAIN CU HD1 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΡΟΥ). ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ: 1) ΚΑΛΩΔΙΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ (ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ) 2) ΑΚΡΟΔΕΚΤΗΣ SPO2 (NΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ) 3) ΚΑΛΩΔΙΟ ECG 3 ΑΠΑΓΩΓΩΝ(ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ)
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-05-2019
Αριθμός Διακήρυξης 89/2019
ΑΔΑ Ω6ΞΔΟΡ1Π-ΧΜ9
ΑΔΑΜ 19PROC005097743
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-06-2019 - Ωρα 14:00 μ.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear