ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΚΙΑΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ ΜΕ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ ΠΕΡΣΙΔΕΣ (STORS) Πλάτους 16mm:
Διαστάσεις:
1,52m X 1,69m = 2,57m²
1,60m X 1,69m = 2,70m²
1,58m X 1,69m = 2,67m²
1,50m X 1,69m = 2,53m²
1,48m X 1,69m = 2,50m²
1,58m X 1,69m = 2,67m²
ΣΥΝΟΛΟ ≈ 16 m2
Αριθμός Εντολής 148/27-11-2019
ΑΔΑ 639ΜΟΡ1Π-ΩΨΓ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-12-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear