Προμήθεια και Τοποθέτηση για το ασθ/ρο ΚΗΗ 1532 του ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Φαρσάλων – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια και Τοποθέτηση για το ασθ/ρο ΚΗΗ 1532 του ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Φαρσάλων

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια και Τοποθέτηση για το ασθ/ρο ΚΗΗ 1532 του ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Φαρσάλων
Ημερομηνία Διακήρυξης 20-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 8241/2018
ΑΔΑ 7Χ5ΧΟΡ1Π-ΑΧΣ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-11-2018 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear