Προμήθεια και Τοποθέτηση για το Ασθ/ρο ΚΗΗ 1529 τουν ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια και Τοποθέτηση για το Ασθ/ρο ΚΗΗ 1529 τουν ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια και Τοποθέτηση για το Ασθ/ρο ΚΗΗ 1529 τουν ΕΚΑΒ Λάρισας
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 8349/2018
ΑΔΑ 6ΕΠ6ΟΡ1Π-ΨΧ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-11-2018 - Ωρα 11:00
Αρχείο PDF pdf
Bear