Προμήθεια και Τοποθέτηση Επίσωτρων Ελαστικών για τα Ασθ/ρα μάρκας Peugeot Boxer – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια και Τοποθέτηση Επίσωτρων Ελαστικών για τα Ασθ/ρα μάρκας Peugeot Boxer

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 225-70-R15C 112/110R Μ/S τεμάχια 16
225-70-R15C 112/110S Θερινά τεμάχια 68

Εκτιμώμενη αξία της Σύμβασης 9.060,00 € χωρίς ΦΠΑ 24%

Ημερομηνία Διακήρυξης 05-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 10/2018/2018
ΑΔΑ 6ΩΥ4ΟΡ1Π-Ε8Ε
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-11-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear