ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΑΛΛΗΛΟΥ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Τοποθέτηση επάλληλου κουφώματος με διπλό υαλοπίνακα
αλουμινίου (RAL 7011) διαστάσεων ≅1,40 Χ 0,8m που. θα
τοποθετηθεί στην τοιχοποιία (πάνελ γυψοσανίδας)
Το κούφωμα θα συνοδεύετε με μηχανισμό σκίασης από
οριζόντιες περσίδες πάχους 16mm (store) χρώματος που θα
υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 213 214 3 335
Αριθμός Εντολής 139/13-11-2019
ΑΔΑ 65Τ9ΟΡ1Π-ΨΨ6
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear