ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-06-2017
Αριθμός Διακήρυξης 19/17/2017
ΑΔΑ 6ΠΚΚΟΡ1Π-ΗΙΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-06-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear