ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ
ΠΑΓΚΟΥ:
1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, ~ 2m²
2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΑΣ ΤΟΙΧΟΝΤΟΥΛΑΠΑΣ, ~ 28m²
Αριθμός Εντολής 141/13-11-2019
ΑΔΑ 6ΝΒ5ΟΡ1Π-ΥΑ0
ΑΔΑΜ 19REQ005847449
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear