ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΦΟΥΡΝΟΣ ΓΙΑ ΙΝΕΟ 215
2) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ & SERVICE ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ
Αριθμός Εντολής 270-271/03-12-2018
ΑΔΑ ΨΝΜ7ΟΡ1Π-8ΜΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-01-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear