ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ & ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑΣ
2) ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ 5τεμ.
3) ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
Αριθμός Εντολής 553-554/27-10-2017
ΑΔΑ 67Υ7ΟΡ1Π-ΝΦΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear