ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ LEXMARK – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ LEXMARK

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ROLLERS
2) RHOTOCONTUCTOR
3) ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
Αριθμός Εντολής 524-525/03-10-2017
ΑΔΑ ΨΦΑΛΟΡ1Π-ΒΚΡ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-10-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear