ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 1τεμ.
2) ΦΡΕΟΝ R407 1Kg
3) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
Αριθμός Εντολής 253-254/31-05-2017
ΑΔΑ ΨΔ60ΟΡ1Π-ΛΨΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear