Προμήθεια και Τοποθέτηση Ανταλλακτικών για το Ασθ/ρο ΚΗΥ 8092 του ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Τυρνάβου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια και Τοποθέτηση Ανταλλακτικών για το Ασθ/ρο ΚΗΥ 8092 του ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Τυρνάβου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Προμήθεια και Τοποθέτηση Ανταλλακτικών για το Ασθ/ρο ΚΗΥ 8092 του ΕΚΑΒ Λάρισας τομέας Τυρνάβου
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 8112/2018
ΑΔΑ Ω8ΕΩΟΡ1Π-0ΞΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 19-11-2018 - Ωρα 11:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear