ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ MERCEDES SPRINTER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ MERCEDES SPRINTER

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ Κωδ:Α0018228920
2) ΦΛΑΣ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙΟΥ ΚΑΘΡΕΠΤΗ Κωδ:Α0018229020
3) ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Αριθμός Εντολής 542-543/16-10-2017
ΑΔΑ 7ΞΛ2ΟΡ1Π-ΔΘΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-11-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear