Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών σε ασθ/ρο του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου ΚΗΙ3352 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών σε ασθ/ρο του ΕΚΑΒ τομέα Βόλου ΚΗΙ3352

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Α/Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α
( Όνομα Είδος ή Υπηρεσίας) – Εργοστασιακός Κωδικός ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΙ 3352

1 ΛΑΔΙ 10W/40 1LIT 5
2 ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1
3 ΜΠΟΥΖΙ 4
4 ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ 1
5 ΦΙΛΤΡΟ A/C BOXER 1&2 1
6 ΠΕΝΤΑΛ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ 1
7 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ 1
8 ΜΠΟΥΖΟΚΑΛΩΔΙΑ 1

ΣΥΝΟΛΟ: 396,81 €


ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ


159,59 €
1 Ε/Τ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
2 ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΠΕΝΤΑΛ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ
3 Ε/Τ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ
4 ΣΕΡΒΙΣ
5 Α/Κ ΦΙΛΤΡΟΥ ΓΥΡΗΣ
6 Ε/Τ ΣΩΜΑΤΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΑΕΡΑ
7 Ε/Τ ΜΠΟΥΖΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ 556,40 €
Ημερομηνία Διακήρυξης 04-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2863/2018
ΑΔΑ ΩΞΡ5ΟΡ1Π-ΚΥΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-05-2018 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear