Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών σε ασθ/ρο ΕΚΑΒ Βόλου ΚΗΙ 6340 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών σε ασθ/ρο ΕΚΑΒ Βόλου ΚΗΙ 6340

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Περιγραφή Ανταλλακτικών Τεμάχια

ΦΟΥΣΚΑ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 2


Εργασίες
Ε/Τ ΕΜΠΡΟΣ ΔΕΞΙ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ
Α/Κ ΦΟΥΣΚΑΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΞΙ
Ε/Τ ΕΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ
Α/Κ ΦΟΥΣΚΑΣ ΗΜΙΑΞΟΝΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 229,80€ +ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 157/16-10-2019
ΑΔΑ Ω1ΦΦΟΡ1Π-37Ρ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear