ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 12.000 BTU ΓΙΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ Κ.Υ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 12.000 BTU ΓΙΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ Κ.Υ.

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 12.000 BTU ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟΝ 1ο ΟΡΟΦΟ ΤΗΣ Κ.Υ
Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Αριθμός Εντολής 128/09-08-2017
ΑΔΑ ΩΦΛ5ΟΡ1Π-ΒΓ3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear