ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ) ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΠΟ ΛΙΝΟΛΙΟΥΜ (LINOLEUM) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ) ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΑΠΟ ΛΙΝΟΛΙΟΥΜ (LINOLEUM)

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια και Εργασία αντικατάστασης (λόγω φθοράς) παλαιού τάπητα από λινόλιουμ (LINOLEUM), 32 τ.μ. στο χώρο της εισόδου του ΙΕΚ.
Στην εργασία περιλαμβάνεται η αποξήλωση του υπάρχοντος παλαιού τάπητος, η προεργασία του υποστρώματος, η αποξήλωση και επανατοποθέτηση του περιμετρικά ξύλινου σοβατεπί, και η αποκατάσταση μερεμετιών και χρωματισμού όπου αυτό χρειαστεί.
Αριθμός Εντολής 67/25-04-2017
ΑΔΑ 735ΣΟΡ1Π-ΘΔΔ
ΑΔΑΜ 17REQ006096966
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear