ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΦΑΚΕΛΟΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Α3, Α4, Α5)
Αριθμός Εντολής 127/25-05-2020
ΑΔΑ ΩΨΦΘΟΡ1Π-ΡΣ9
ΑΔΑΜ 20PROC006819232
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 18-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear