ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Πρίζες διπλές Cat6 61τεμ.
Patch Panel Cat6 6τεμ.
Καλώδιο Cat 6 3660m
RACK 20U 600×B540MM 3000 3 600 20/C 1τεμ.
Κανάλι 20×13 150m
Κανάλι 100×60 10m
Καλώδιο Patch cord 1m 30τεμ.
Καλώδιο Patch cord 3m 30τεμ.
Καλώδιο Patch cord 1m τηλεφωνικό 30τεμ.
Καλώδιο Patch cord 3m τηλεφωνικό 30τεμ.
Patch cord f.o. 5m 4τεμ.
SFP 10 for F.O. 2τεμ.
Δρομολογητής δικτύου 48 θέσεων 10/100/1000 1τεμ.
Εργασίες δομημένης καλωδίωσης, πιστοποίηση όλου του δικτύου, συγκόλληση 4άρας ίνας και πιστοποίησή της.
Προγραμματισμός των αντίστοιχων vlans στους ενδιάμεσους κόμβους, σύνδεση τελικού χρήστη στο MAN Αλεξανδρούπολης.
Αριθμός Εντολής 222-223/15-05-2017
ΑΔΑ 7Δ9ΝΟΡ1Π-84Δ
ΑΔΑΜ 17PROC006250542
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 12-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear