ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΥ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ
ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ12v7ΑΗ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΑΠΝΟΥ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΜΠΟΥΤΟΝ ΜΕ LED
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗΣ
ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΙΑ
ΣΩΛΗΝΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ 20Μ ΚΑΙ ΠΑΡΕΚΛΟΜΕΝΑ ΣΕΤ
Αριθμός Εντολής 152/06-09-2018
ΑΔΑ ΨΦΘ1ΟΡ1Π-Θ2Χ
ΑΔΑΜ 18PROC003848746
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-10-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear