ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ INVERTER 12000 BTU – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ INVERTER 12000 BTU

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ INVERTER 12000 BTU, 2 TMX

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ
Αριθμός Εντολής 91/24-07-2018
ΑΔΑ 6ΧΝ50Ρ1Π-227
ΑΔΑΜ 18REQ003469373
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-08-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear