ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 9.000 BTU ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 9.000 BTU ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 9.000 BTU ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ INVERTER
Αριθμός Εντολής 142/21-08-2017
ΑΔΑ 7ΥΦΓΟΡ1Π-ΔΛ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-09-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear