Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων πεπιεσμένου αέρα – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια και εγκατάσταση δικτύου σωληνώσεων πεπιεσμένου αέρα

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ, ΓΙΑ
ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ (ΠΙΕΣΗΣ 20 BAR), ΓΙΑ
ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΕΡΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.
Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ
Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 135/25-08-2020
ΑΔΑ 65ΗΡΟΡ1Π-ΝΤΝ
ΑΔΑΜ 20REQ007217387
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-09-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear