Προμήθεια και αντικατάσταση συμπιεστή ψυκτικού μηχανήματος στο κτίριο του ΕΚΑΒ Λάρισας – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια και αντικατάσταση συμπιεστή ψυκτικού μηχανήματος στο κτίριο του ΕΚΑΒ Λάρισας

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Συμπιεστής 33kW ψυκτικού μηχανήματος 3.100,00€
Υγρό Φρέον R407 C 15 λίτρα, 700,00€

Αντικατάσταση συμπιεστή και πλήρωση φρέον, 380,00€

Πιθανή Δαπάνη με ΦΠΑ 24% 4.180,00€
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-04-2018
Αριθμός Διακήρυξης 2677/2018
ΑΔΑ ΨΞ0ΚΟΡ1Π-1ΗΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-05-2018 - Ωρα 14:30
Αρχείο PDF pdf
Bear