ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟ ΖΕΥΓΟΥΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΔΡΑΓΑΝΑ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
2) ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ
Αριθμός Εντολής 106 & 107/06-05-2020
ΑΔΑ Ψ24ΣΟΡ1Π-Τ4Φ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 15-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear