ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΜΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΜΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΔΡΑΜΑΣ
Αριθμός Εντολής 01Δ/04-01-2018
ΑΔΑ 6Ρ54ΟΡ1Π-1ΓΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-01-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear