ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ UPS ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ UPS ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ UPS ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 10Λ/14-02-2017
ΑΔΑ 6ΒΦ4ΟΡ1Π-Ξ0Χ
ΑΔΑΜ 17PROC006140547
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear