ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ UPS ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ UPS ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ UPS ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΑΒ-ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 10Λ/14-02-2017
ΑΔΑ 7Θ6ΗΟΡ1Π-3ΡΤ
ΑΔΑΜ 17PROC006083862
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 02-05-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear