ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ:
1. ΣΕΝΤΟΝΙΑ
2. ΣΑΚΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός Εντολής 127/31-07-2017
ΑΔΑ ΩΘ9ΛΟΡ1Π-Σ5Σ
ΑΔΑΜ 17REQ001780655
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-08-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear