ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΝΤΟΝΙΑ) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β38/17-9-17) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΝΤΟΝΙΑ) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Α.Δ. Β38/17-9-17)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΝΤΟΝΙΑ) ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 29-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης Β38/2017
ΑΔΑ ΨΠΒΒΟΡ1Π-ΓΚΧ
ΑΔΑΜ 17PROC002017819
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-10-2017 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear