ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-11-2018
Αριθμός Διακήρυξης 27ΗΛ/17-08-2018 ---- 28ΗΛ/17-08-2018 /2018
ΑΔΑ ΩΖΧΕΟΡ1Π-ΤΨ7 ΩΤΙΜΟΡ1Π-ΞΩΑ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-11-2018 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear