ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Παράρτημα 9:Παράρτημα Αλεξανδρούπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ 4τεμ.
Αριθμός Εντολής 216/10-05-2017
ΑΔΑ 78ΤΥΟΡ1Π-ΡΕ1
ΑΔΑΜ 17PROC006232616
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-06-2017
Αρχείο PDF pdf
Bear