ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΚΑΒ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Παράρτημα 4:Παράρτημα Ηρακλείου
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή 30231000-7 Οθόνη Υπολογιστή 23" και άνω, Full HD ΤΕΜΑΧΙΑ 5
30231000-7 Επιτραπέζιος Η/Υ με λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro ΤΕΜΑΧΙΑ 5
30233100-2 Εξωτερικός σκληρός δίσκος ΤΕΜΑΧΙΟ 1
Αριθμός Εντολής 93/10-04-2020
ΑΔΑ ΩΥ2ΘΟΡ1Π-Π5Τ
ΑΔΑΜ 20REQ006767398
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear