ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΕ 535 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΕ 535

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ Η/Υ
ΤΕΜ 5
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-10-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 166/2020
ΑΔΑ ΨΨ46ΟΡ1Π-ΦΣΝ
ΑΔΑΜ 20PROC007545953 2020-10-27
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-11-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear