ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΕ 534 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ ΑΕ 534

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή 1. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ, ΤΕΜ. 10
2. SET MS 600 BLACK ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ & ΠΟΝΤΙΚΙ, ΤΕΜ. 10
3. ΚΑΛΩΔΙΑ VGA, ΤΕΜ. 10
4. DESKTOP SWITCH TP-LINK TL-SG108 V4 8-PORT 10/100/1000MBPS, ΤΕΜ. 10
Ημερομηνία Διακήρυξης 27-10-2020
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 165/2020
ΑΔΑ ΩΛ77ΟΡ1Π-1ΤΓ
ΑΔΑΜ 20PROC007545750 2020-10-27
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-11-2020 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear