ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 26-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 4287/2017
ΑΔΑ ΩΥΔΚΟΡ1Π-ΥΕΥ
ΑΔΑΜ 17PROC001997383
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-10-2017 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear