Προμήθεια ηλεκτρονικό σκαλοπάτι και τοποθέτηση σε ασθ/ρο μάρκας Peugeot Boxer του τομέα Βόλου – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια ηλεκτρονικό σκαλοπάτι και τοποθέτηση σε ασθ/ρο μάρκας Peugeot Boxer του τομέα Βόλου

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Ηλεκτρικό Σκαλοπάτι τεμάχιο 1
Αντικατάσταση και τοποθέτηση σκαλοπάτι

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης 972,78€ με ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 125/18-09-2019
ΑΔΑ ΩΞΒΥΟΡ1Π-ΓΓ2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 30-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear