ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 133/08-11-2019
ΑΔΑ ΨΦΙΓΟΡ1Π-9ΘΟ
ΑΔΑΜ 19REQ005821190
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear