Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

Παράρτημα 5:Παράρτημα Λάρισας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού
Εκτιμώμενη Αξία 988,32€ χωρίς ΦΠΑ 24%
Αριθμός Εντολής 30/15-04-2019
ΑΔΑ ΩΧΧ0ΟΡ1Π-ΥΗΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear