ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Αριθμός Εντολής 120/13-11-2018
ΑΔΑ ΩΔΥΙΟΡ1Π-ΚΥ5
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-11-2018
Αρχείο PDF pdf
Bear